• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Thông tin thị chính > Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa > GIỚI THIỆU TRUNG TÂM r

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM r

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Anyang thành lập ngày 1 tháng 1 năm 2010, để điều hành một cách có hệ thống và mang tính chuyên môn bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 Trung tâm được ủy thác điều hành cho Trung tâm hợp tác trường học và doanh nghiệp trường Đại học Dearim. Trung tâm có địa điểm tại tầng 2 của tòa thị chính quận Dongan đường Dongan thành phố Anyang, chuyên cung cấp các dịch vụ tổng hợp và có hệ thống như dạy tiếng Hàn, dạy thích ứng xã hội, tư vấn, giáo dục gia đình, liên kết xin việc cho người kết hôn di trú, du học sinh, nỗ lực cố gắng để giúp họ có thể ổn định nhập cư.

Khái quát về trung tâm
 • Vị trí: Tầng 2 tòa nhà chính tòa thị chính Dongan 158 đường Dongan quận Dongan thành phố Anyang.
 • Quy mô : 424.08㎡
 • Hướng dẫn trung tâm
  • Tầng 2: Văn phòng trung tâm, phòng phát triển ngôn ngữ, phòng chia sẻ thông tin chăm sóc giáo dục con cái, phòng đào tạo đa mục đích.
  • Tầng 3: giảng đường lớn, giảng đường nhỏ l
Dự án hỗ trợ gia đình đa văn hóa chủ yếu
 • Dạy tiếng Hàn
  • Thực hiện đào tạo tiếng Hàn một cách có hệ thống để học sinh có thể quen ngôn ngữ sinh hoạt, hiểu về văn hóa Hàn quốc.
 • Dịch vụ giáo dục tại nhà
  • Trực tiếp tới gia đình phụ nữ kết hôn di trú và con cái gặp khó khăn không trực tiếp tới trung tâm để học vì vấn đề về đường xá hay khó khăn về kinh tế, dạy tiếng Hàn hay hỗ trợ dịch vụ sinh hoạt gia đình ( giáo dục bố mẹ, sinh hoạt của con cái).
 • Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ
  • Đánh giá hiện trạng phát triển ngôn ngữ của con cái gia đình Đa văn hóa, để thực hiện chương trình giáo dục ngôn ngữ một cách thích hợp cho trẻ em gặp khó khăn trong giao tiếp ngôn ngữ để giúp các em phát triển một cách bình thường.
 • Dịch vụ thông dịch
  • Hỗ trợ thông hiểu ngôn ngữ cần thiết trong sinh hoạt gia đình, xã hội của người kết hôn di trú, hỗ trợ ổn định nhập cư thời kì đầu ở địa phương.
 • Giáo dục hội nhập gia đình
  • Thực hiện giáo dục tìm hiểu về văn hóa gia đình và vai trò của bản thân trong gia đình, giữa các thành viên trong gia đình.
 • Tư vấn gia đình và cá nhân
  • Thông qua việc tư vấn vấ đề trong gia đình và người kết hôn di trú để hỗ trợ tạo nên được sinh hoạt gia đình hạnh phúc bằng việc giải quyết trước những vấn đề xảy ra.
 • Liên kết việc làm và hỗ trợ đào tạo
  • giáo dục kỹ năng cơ bản khi xin việc, đăng kí trên network
 • Chia sẻ thông tin chăm sóc giáo dục con cái
  • trong thời gian đi lại trung tâm con cái bạn sẽ được coi giữ và bạn được cung cấp thông tin liên quan tới chăm sóc giáo dục con cái.
 • Nhóm tình nguyện chia sẻ gia đình đa văn hóa
  • Hoạt động là tình nguyện viện gia đình đa văn hóa nhập cư ổn định .
 • Hội đồng hương gia đình đa văn hóa
  • Thông qua hội họp đồng hương để trao đổi thông tin sinh hoạt và hỗ trợ ổn định nhập cư thời kì đầu giữa các đồng hương.
 • Kết nối địa phương
  • Liên kết các cơ quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ gia đình đa văn hóa trong địa phương
Liên hệ
 • Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa ☎031-8045-5705~6