• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Thông tin thị chính > Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa > Dạy tiếng Hàn

Dạy tiếng Hàn

Việc thực hiện dạy tiếng Hàn một cách có hệ thống phù hợp với khả năng của người học nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp và thông qua việc thể nghiệm văn hóa Hàn quốc, hỗ trợ cho việc thích ứng một cách ổn định sinh hoạt đời sống thường ngày.

Khái quát
 • Thời gian học : tháng 3 ~ tháng 11
 • Địa điểm : 2 địa điểm (Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa, thư viện Seoksu)
 • Qúa trình học và lịch học
Contents
Phân loại Qúa trình học Thời gian Số học viên Ngày học
Tổng 7 lớp 140
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Cơ bản Tháng 3 ~ tháng 11. 20 Thứ ba․thứ năm 10:00~12:00
Sơ cấp Tháng 3 ~ tháng 11. 20 Thứ ba․thứ năm 10:00~12:00
Trung cấp Tháng 3 ~ tháng 11 20 Thứ ba․thứ năm 13:00~15:00
Cao cấp Tháng 3 ~ tháng 11 20 Thứ ba․thứ năm 13:00~15:00
Sơ cấp (lớp cuối tuần) Tháng 3 ~ tháng 11 20 Thứ bảy 10:00~12:00
Trung cấp (lớp cuối tuần ) Tháng 3 ~ tháng 11 20 Thứ bảy13:00~15:00
Thư viện Seoksu Sơ cấp Tháng 3 ~ tháng 11 20 Thứ ba․thứ năm 14:30~16:30

※Lịch trên có thể thay đổi theo tình hình trung tâm..

Liên hệ
 • Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa ☎031-8045-5705(Phụ trách : 신미정)