• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Thông tin thị chính > Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa > Dịch vụ thông biên dịchẻ

Dịch vụ thông biên dịch

Hỗ trợ giao tiếp ngôn ngữ cần thiết trong sinh hoạt gia đình, xã hội của người kết hôn di trú, thông qua đào tạo nhân lực chuyên môn thông biên dịch, tạo nơi làm việc nâng cao khả năng tự lập.

Khái quát
 • Ngôn ngữ hỗ trợ : Tiếng Việt (1 người)
 • Thời gian điều hành : Cả năm (Thứ hai ~ sáu/ 09:00 ~ 18:00)
 • Cung cấp dịch vụ
  • Tư vấn thời kì đầu nhập cảnh như khác biệt văn hóa giữa các quốc gia và sinh hoạt gia đình
  • Hỗ trợ ổn định nhập cư người kết hôn di trú, cung cấp, hướng dẫn chương trình, thông tin liên quan tới cư trú, nhập tịch
  • Tư vấn, hướng dẫn thông tin sinh hoat như mang thai, sinh con, dưỡng dục con cái
  • Thông biên dịch khi sử dụng các cơ quan hành chính, tư pháp, cơ quan y tế
  • Thông biên dịch khi sử dụng các cơ quan công cộng như trường học, trung tâm y tế, sở cảnh sát
Liên hệ
 • Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa ☎031-8045-5706(Phụ trách :Jeon Su Cheong )