• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Thông tin sinh hoạt > Khu chợ chia sẻ > Gian hàng Anabada

GIAN HÀNG ANABADA

Thị chính thành phố Anyang đang mở gian hàng Anabada trên cơ sở tái sử dụng nguyên liệu để giảm gánh nặng kinh tế cho các gia đình, xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh. Quý vị có thể hiến tặng các sản phẩm cũ không dùng trong gia đình hay mua những đồ dùng cần thiết với giá rẻ. Chúng tôi mong các quý vị nhiệt tình hưởng ứng.

 • Vị trí: cạnh tòa thị chính quận Manan (số 128 Anyang-ro, Anyang-dong Manan-gu, thành phố Anyang)
 • Thời gian mở cửa: các ngày trong năm (từ thứ hai đến thứ sáu)
 • Thời gian mở cửa hàng ngày: 10:00 ~ 17:00
 • Mặt hàng hiến tặng: hàng cũ vẫn còn sử dụng được (quần áo (bao gồm cả đồng phục, đồ thể thao...), sách, đồ dùng trẻ em, đồ dùng sinh hoạt)
 • Nơi đăng ký: Trung tâm nhân dân của các phường, cửa hàng Anabada, khoa Phụ nữ gia đình-tòa thị chính Anyang
 • Điện thoại tư vấn: +82-31-8045-2339, +82-31-8045-2485
 • GIAN HÀNG ANABADA1
 • GIAN HÀNG ANABADA2