• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Thông tin sinh hoạt > Lịch trình tàu điện ngầm > GA SEOKSU

GA SEOKSU

Lịch trình ngày thường của tàu điện ngầm ở ga Seoksu (☏ +82-31-472-7788)  

HƯỚNG DẪN GIỜ TÀU ĐIỆN NGẦM NGÀY THƯỜNG Ở GA SEOKSU

HƯỚNG DẪN GIỜ TÀU ĐIỆN NGẦM NGÀY THƯỜNG Ở GA SEOKSU
Soyosan San Thời gian Sinchang
40(Seongbuk) 53(Seongbuk) 5 12 29 42(Cheonan) 52(Seodongtan)
05(Seongbuk) 18(Seongbuk) 27(Cheongryangri) 36(Seongbuk) 43(Cheongryangri) 51(Seongbuk) 58(Cheongryangri) 6 02 11(Seodongtan) 18(Seodongtan) 25 29(Seodongtan) 39(Cheonan) 47 53(Seodongtan)
05(Seongbuk) 12(Cheongryangri) 20(Seongbuk) 27(Cheongryangri) 34(Seongbuk) 40(Cheongryangri) 46(Seongbuk) 53(Cheongryangri) 59(Seongbuk) 7 01 07(Seongbuk) 13(Seodongtan) 23 30(Seodongtan) 37 43(Byeongjeom) 50(Cheonan) 55(Seodongtan)
05(Cheongryangri) 11(Seongbuk) 17(Cheongryangri) 24(Seongbuk) 29(Cheongryangri) 35(Seongbuk) 42(Dongmyo) 49(Cheongryangri) 56(Seongbuk) 8 02 07(Seodongtan) 14(Seodongtan) 20(Cheonan) 25(Byeongjeom) 31(Seodongtan) 37 43(Byeongjeom) 49(Byeongjeom) 55(Seodongtan)
03(Cheongryangri) 11(Dongmyo) 18(Cheongryangri) 27(Seongbuk) 35(Cheongryangri) 42(Seongbuk) 51(Cheongryangri) 59(Dongmyo) 9 01(Cheonan) 07(Seodongtan) 19 25(Seodongtan) 31(Cheonan) 37(Byeongjeom) 43 49(Seodongtan) 55(Byeongjeom)
08(Cheongryangri) 15(Seongbuk) 24(Cheongryangri) 31(Seongbuk) 41(Cheongryangri) 47(Dongmyo) 55(Cheongryangri) 10 00(Seodongtan) 07 16(Seodongtan) 26(Cheonan) 34(Seodongtan) 43 52(Seodongtan) 59
03(Seongbuk) 12(Cheongryangri) 20(Seongbuk) 28(Cheongryangri) 35(Seongbuk) 41(Cheongryangri) 50(Seongbuk) 11 07(Seodongtan) 14(Cheonan) 22(Seodongtan) 30(Cheonan) 38(Seodongtan) 46 55(Seodongtan)
00(Cheongryangri) 06(Seongbuk) 14(Cheongryangri) 23(Seongbuk) 31(Cheongryangri) 39(Seongbuk) 47(Cheongryangri) 55(Seongbuk) 12 04(Cheonan) 11(Seodongtan) 20(Cheonan) 28(Seodongtan) 35 43(Seodongtan) 52(Cheonan) 59(Seodongtan)
03(Cheongryangri) 09(Seongbuk) 19(Cheongryangri) 27(Seongbuk) 37(Cheongryangri) 44(Seongbuk) 52(Cheongryangri) 59(Seongbuk) 13 08(Byeongjeom) 15(Seodongtan) 23 30(Seodongtan) 38(Cheonan) 47(Seodongtan) 55
05(Cheongryangri) 16(Seongbuk) 24(Cheongryangri) 32(Seongbuk) 41(Cheongryangri) 48(Seongbuk) 57(Cheongryangri) 14 04(Seodongtan) 11(Cheonan) 19(Seodongtan) 26 35(Seodongtan) 44(Byeongjeom) 52(Seodongtan) 59
04(Seongbuk) 11(Cheongryangri) 19(Seongbuk) 27(Cheongryangri) 36(Seongbuk) 43(Cheongryangri) 53(Dongmyo) 15 07(Seodongtan) 16(Cheonan) 23(Seodongtan) 31 40(Seodongtan) 49(Cheonan) 57(Seodongtan)
02(Cheongryangri) 09(Seongbuk) 16(Seongbuk) 26(Cheongryangri) 35(Seongbuk) 41(Seongbuk) 49(Cheongryangri) 56(Seongbuk) 16 04 12(Seodongtan) 20(Cheonan) 27(Seodongtan) 36 43(Seodongtan) 52(Byeongjeom) 59(Seodongtan)
04(Cheongryangri) 12(Seongbuk) 20(Cheongryangri) 26(Guro) 36(Cheongryangri) 47(Seongbuk) 54(Cheongryangri) 17 07 17(Seodongtan) 24 32(Seodongtan) 41(Cheonan) 50(Seodongtan) 58
01(Seongbuk) 08(Cheongryangri) 15(Seongbuk) 22(Cheongryangri) 29(Seongbuk) 37(Cheongryangri) 44(Seongbuk) 52(Cheongryangri) 59(Seongbuk) 18 06(Seodongtan) 15(Cheonan) 22(Seodongtan) 29(Cheonan) 36(Seodongtan) 45 53(Seodongtan)
07(Cheongryangri) 15(Seongbuk) 23(Cheongryangri) 30(Seongbuk) 38(Cheongryangri) 46(Seongbuk) 56(Cheongryangri) 19 02(Cheonan) 11(Seodongtan) 18 24(Seodongtan) 31(Cheonan) 39(Byeongjeom) 46 51(Seodongtan) 58(Cheonan)
02(Seongbuk) 10(Cheongryangri) 20(Seongbuk) 27(Cheongryangri) 35(Seongbuk) 42(Cheongryangri) 50(Seongbuk) 56(Cheongryangri) 20 05(Seodongtan) 15 22(Seodongtan) 30 37(Seodongtan) 46 52(Seodongtan)
05(Seongbuk) 14(Cheongryangri) 24(Seongbuk) 31(Cheongryangri) 39(Seongbuk) 48(Cheongryangri) 55(Guro) 21 02(Cheonan) 11(Seodongtan) 19 28(Seodongtan) 35(Cheonan) 43(Seodongtan) 51(Seodongtan) 57(Seodongtan)
04(Cheongryangri) 12(Seongbuk) 19(Cheongryangri) 27(Seongbuk) 35(Cheongryangri) 43(Seongbuk) 52(Guro) 59(Cheongryangri) 22 05 15(Seodongtan) 23(Cheonan) 31(Byeongjeom) 39 47(Byeongjeom)
08(Guro) 15(Dongmyo) 23(Guro) 28(Guro) 39(Guro) 46(Cheongryangri) 59(Guro) 23 01(Seodongtan) 09(Cheonan) 22(Byeongjeom) 35(Seodongtan) 51(Byeongjeom)
18(Guro) 24
Lịch trình ngày thứ bảy của tàu điện ngầm ở ga Seoksu (☏ +82-31-472-7788)  

HƯỚNG DẪN GIỜ TÀU ĐIỆN NGẦM NGÀY THỨ BẢY Ở GA SEOKSU

HƯỚNG DẪN GIỜ TÀU ĐIỆN NGẦM NGÀY THỨ BẢY Ở GA SEOKSU
Soyosan Thời gian Sinchang
41(Seongbuk) 5 12 37 52(Seodongtan)
03(Cheongryangri) 16(Seongbuk) 27(Cheongryangri) 37(Seongbuk) 50(Seongbuk) 59(Cheongryangri) 6 04 15(Seodongtan) 24 31(Seodongtan) 39(Cheonan) 50(Seodongtan)
09(Seongbuk) 19(Cheongryangri) 27(Seongbuk) 38(Seongbuk) 45(Cheongryangri) 55(Seongbuk) 7 01 12(Seodongtan) 23 32(Seodongtan) 42(Cheonan) 51(Seodongtan)
04(Cheongryangri) 11(Seongbuk) 17(Cheongryangri) 23(Seongbuk) 29(Cheongryangri) 40(Seongbuk) 47(Cheongryangri) 55(Seongbuk) 8 00 07(Seodongtan) 17(Cheonan) 24(Seodongtan) 32(Seodongtan) 41 49(Byeongjeom) 57(Seodongtan)
03(Cheongryangri) 11(Dongmyo) 18(Cheongryangri) 26(Seongbuk) 35(Cheongryangri) 42(Seongbuk) 51(Cheongryangri) 59(Dongmyo) 9 07 18(Seodongtan) 25 34(Byeongjeom) 42(Cheonan) 49(Seodongtan) 55(Byeongjeom)
07(Cheongryangri) 16(Seongbuk) 24(Cheongryangri) 32(Dongmyo) 41(Cheongryangri) 47(Seongbuk) 55(Cheongryangri) 10 00(Seodongtan) 07 15(Seodongtan) 26(Cheonan) 34(Seodongtan) 43 51(Seodongtan) 59(Cheonan)
03(Seongbuk) 12(Cheongryangri) 20(Seongbuk) 27(Cheongryangri) 35(Seongbuk) 41(Cheongryangri) 49(Seongbuk) 11 05(Seodongtan) 14 22(Seodongtan) 30(Cheonan) 38(Seodongtan) 46 55(Seodongtan)
00(Cheongryangri) 06(Seongbuk) 15(Cheongryangri) 23(Seongbuk) 31(Cheongryangri) 39(Seongbuk) 47(Cheongryangri) 55(Seongbuk) 12 04(Cheonan) 12(Seodongtan) 20(Cheonan) 28(Seodongtan) 36 43(Seodongtan) 52(Cheonan)
03(Cheongryangri) 09(Seongbuk) 20(Cheongryangri) 27(Seongbuk) 36(Cheongryangri) 45(Seongbuk) 52(Cheongryangri) 58(Seongbuk) 13 00(Seodongtan) 08 14(Seodongtan) 23 30(Seodongtan) 38(Cheonan) 47(Seodongtan) 55
07(Cheongryangri) 17(Seongbuk) 24(Cheongryangri) 32(Seongbuk) 42(Cheongryangri) 49(Seongbuk) 57(Cheongryangri) 14 04(Seodongtan) 11(Cheonan) 19(Seodongtan) 26 35(Seodongtan) 43 52(Seodongtan)
04(Seongbuk) 12(Cheongryangri) 19(Seongbuk) 27(Cheongryangri) 36(Seongbuk) 43(Cheongryangri) 53(Seongbuk) 15 00 07(Seodongtan) 16(Cheonan) 23(Seodongtan) 31 40(Seodongtan) 47(Cheonan) 56(Seodongtan)
03(Cheongryangri) 09(Seongbuk) 16(Seongbuk) 26(Cheongryangri) 36(Seongbuk) 42(Seongbuk) 49(Cheongryangri) 56(Seongbuk) 16 04 12(Seodongtan) 20(Cheonan) 27(Seodongtan) 36 43(Seodongtan) 52(Cheonan) 59(Seodongtan)
04(Cheongryangri) 11(Seongbuk) 20(Cheongryangri) 27(Seongbuk) 37(Cheongryangri) 47(Seongbuk) 53(Cheongryangri) 17 08 17(Seodongtan) 24 32(Seodongtan) 41(Cheonan) 50(Seodongtan) 57
00(Seongbuk) 08(Cheongryangri) 15(Seongbuk) 22(Cheongryangri) 29(Seongbuk) 36(Cheongryangri) 44(Seongbuk) 52(Cheongryangri) 59(Seongbuk) 18 05(Seodongtan) 14(Cheonan) 22(Seodongtan) 29(Cheonan) 36(Seodongtan) 45 53(Seodongtan)
08(Cheongryangri) 15(Seongbuk) 23(Cheongryangri) 30(Seongbuk) 39(Cheongryangri) 47(Seongbuk) 55(Cheongryangri) 19 03 11(Seodongtan) 18(Byeongjeom) 23(Seodongtan) 31(Cheonan) 40(Byeongjeom) 46 52(Seodongtan) 58(Byeongjeom)
02(Seongbuk) 10(Cheongryangri) 20(Seongbuk) 27(Cheongryangri) 35(Seongbuk) 42(Cheongryangri) 51(Seongbuk) 20 05(Seodongtan) 14 22(Seodongtan) 31(Byeongjeom) 38(Seodongtan) 46 52(Seodongtan)
01(Cheongryangri) 13(Seongbuk) 21(Cheongryangri) 30(Seongbuk) 39(Cheongryangri) 48(Guro) 54(Cheongryangri) 21 03(Cheonan) 11(Seodongtan) 20 28(Seodongtan) 35(Cheonan) 44(Seodongtan) 53(Seodongtan)
04(Seongbuk) 13(Cheongryangri) 24(Seongbuk) 33(Cheongryangri) 41(Guro) 51(Guro) 59(Seongbuk) 22 04 15(Seodongtan) 23(Byeongjeom) 30(Byeongjeom) 39 47(Byeongjeom)
13(Guro) 2(Dongmyo) 39(Guro) 48(Seoulyeok) 23 00(Cheonan) 14(Seodongtan) 33(Byeongjeom) 50(Byeongjeom)
03(Guro) 24
Lịch trình ngày lễ của tàu điện ngầm ở ga Seoksu (☏ +82-31-472-7788)  

HƯỚNG DẪN GIỜ TÀU ĐIỆN NGẦM NGÀY LỄ Ở GA SEOKSU

HƯỚNG DẪN GIỜ TÀU ĐIỆN NGẦM NGÀY LỄ Ở GA SEOKSU
Soyosan Thời gian Sinchang
41(Seongbuk) 5 12 37 52(Seodongtan)
03(Cheongryangri) 16(Seongbuk) 27(Cheongryangri) 37(Seongbuk) 50(Seongbuk) 59(Cheongryangri) 6 04 15(Seodongtan) 24 31(Seodongtan) 39(Cheonan) 50(Seodongtan)
09(Seongbuk) 19(Cheongryangri) 27(Seongbuk) 38(Seongbuk) 45(Cheongryangri) 55(Seongbuk) 7 01 12(Seodongtan) 23 32(Seodongtan) 42(Cheonan) 51(Seodongtan)
04(Cheongryangri) 11(Seongbuk) 17(Cheongryangri) 23(Seongbuk) 29(Cheongryangri) 40(Seongbuk) 47(Cheongryangri) 55(Seongbuk) 8 00 07(Seodongtan) 17(Cheonan) 24(Seodongtan) 32(Seodongtan) 41 49(Byeongjeom) 57(Seodongtan)
03(Cheongryangri) 11(Dongmyo) 18(Cheongryangri) 26(Seongbuk) 35(Cheongryangri) 42(Seongbuk) 51(Cheongryangri) 59(Dongmyo) 9 07 18(Seodongtan) 25 34(Byeongjeom) 42(Cheonan) 49(Seodongtan) 55(Byeongjeom)
07(Cheongryangri) 16(Seongbuk) 24(Cheongryangri) 32(Dongmyo) 41(Cheongryangri) 47(Seongbuk) 55(Cheongryangri) 10 00(Seodongtan) 07 15(Seodongtan) 26(Cheonan) 34(Seodongtan) 43 51(Seodongtan) 59(Cheonan)
03(Seongbuk) 12(Cheongryangri) 20(Seongbuk) 27(Cheongryangri) 35(Seongbuk) 41(Cheongryangri) 49(Seongbuk) 11 05(Seodongtan) 14 22(Seodongtan) 30(Cheonan) 38(Seodongtan) 46 55(Seodongtan)
00(Cheongryangri) 06(Seongbuk) 15(Cheongryangri) 23(Seongbuk) 31(Cheongryangri) 39(Seongbuk) 47(Cheongryangri) 55(Seongbuk) 12 04(Cheonan) 12(Seodongtan) 20(Cheonan) 28(Seodongtan) 36 43(Seodongtan) 52(Cheonan)
03(Cheongryangri) 09(Seongbuk) 20(Cheongryangri) 27(Seongbuk) 36(Cheongryangri) 45(Seongbuk) 52(Cheongryangri) 58(Seongbuk) 13 00(Seodongtan) 08 14(Seodongtan) 23 30(Seodongtan) 38(Cheonan) 47(Seodongtan) 55
07(Cheongryangri) 17(Seongbuk) 24(Cheongryangri) 32(Seongbuk) 42(Cheongryangri) 49(Seongbuk) 57(Cheongryangri) 14 04(Seodongtan) 11(Cheonan) 19(Seodongtan) 26 35(Seodongtan) 43 52(Seodongtan)
03(Cheongryangri) 09(Seongbuk) 16(Seongbuk) 26(Cheongryangri) 36(Seongbuk) 42(Seongbuk) 49(Cheongryangri) 56(Seongbuk) 15 00 07(Seodongtan) 16(Cheonan) 23(Seodongtan) 31 40(Seodongtan) 47(Cheonan) 57(Seodongtan)
03(Cheongryangri) 09(Seongbuk) 16(Seongbuk) 26(Cheongryangri) 36(Seongbuk) 42(Seongbuk) 49(Cheongryangri) 56(Seongbuk) 16 04 12(Seodongtan) 20(Cheonan) 27(Seodongtan) 36 43(Seodongtan) 52(Cheonan) 59(Seodongtan)
04(Cheongryangri) 11(Seongbuk) 20(Cheongryangri) 27(Seongbuk) 37(Cheongryangri) 47(Seongbuk) 53(Cheongryangri) 17 08 17(Seodongtan) 24 32(Seodongtan) 41(Cheonan) 50(Seodongtan) 57
00(Seongbuk) 08(Cheongryangri) 15(Seongbuk) 22(Cheongryangri) 29(Seongbuk) 36(Cheongryangri) 44(Seongbuk) 52(Cheongryangri) 59(Seongbuk) 18 05(Seodongtan) 14(Cheonan) 22(Seodongtan) 29(Cheonan) 36(Seodongtan) 45 53(Seodongtan)
08(Cheongryangri) 15(Seongbuk) 23(Cheongryangri) 30(Seongbuk) 39(Cheongryangri) 47(Seongbuk) 55(Cheongryangri) 19 03 11(Seodongtan) 18(Byeongjeom) 23(Seodongtan) 31(Cheonan) 40(Byeongjeom) 46 52(Seodongtan) 59(Byeongjeom)
02(Seongbuk) 10(Cheongryangri) 20(Seongbuk) 27(Cheongryangri) 35(Seongbuk) 42(Cheongryangri) 51(Seongbuk) 20 05(Seodongtan) 14 22(Seodongtan) 31(Byeongjeom) 38(Seodongtan) 46 52(Seodongtan)
01(Cheongryangri) 13(Seongbuk) 21(Cheongryangri) 30(Seongbuk) 39(Cheongryangri) 48(Guro) 54(Cheongryangri) 21 03(Cheonan) 11(Seodongtan) 20 28(Seodongtan) 35(Cheonan) 44(Seodongtan) 53(Seodongtan)
04(Seongbuk) 13(Cheongryangri) 24(Seongbuk) 33(Cheongryangri) 41(Guro)51(Guro) 59(Seongbuk) 22 04 15(Seodongtan) 23(Byeongjeom) 30(Byeongjeom) 39 47(Byeongjeom)
13(Guro) 27(Dongmyo) 39(Guro) 48(Seoulyeok) 23 00(Cheonan) 14(Seodongtan) 33(Byeongjeom) 50(Byeongjeom)
03(Guro) 24