• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Thông tin sinh hoạt > Cơ sở hạ tầng y tế, cấp cứu

Cơ sở hạ tầng y tế, cấp cứu

Xin mời các bạn tham khảo tình hình cơ sở y tế và hiệu thuốc trong thành phố sau đây (tính đến 07.06.2011)

Tình hình bệnh viện
Tình hình bệnh viện
Số thứ tự Phân loại Tên cơ sở y tế Số điện thoại
1 Bệnh viện Bệnh viện y học phục hồi chức năng Anyang Cham Seoul 031-387-2211
2 Bệnh viện Bệnh viện y học phục hồi chức năng Green 031-421-9600
3 Bệnh viện Bệnh viện trung ương Pyeongchon, tổ chức pháp nhân y tế Boram 031-387-0114
4 Bệnh viện Bệnh viện Bombit 031-380-7400
5 Bệnh viện Bệnh viện Seongmo 031-443-8651
6 Bệnh viện Bệnh viện Teunteun 031-429-5400
7 Bệnh viện Bệnh viện Woori 031-463-0005
8 Bệnh viện Bệnh viện Naeun 031-8045-8005
9 Bệnh viện Bệnh viện phụ nữ Saem, tổ chức y tế Hyosan 031-449-6114
10 Bệnh viện điều dưỡng Bệnh viện Seonjin (Bệnh viện điều dưỡng) 031-442-6655
11 Bệnh viện điều dưỡng Bệnh viện của tổ chức pháp nhân y tế Haetteuneun 031-446-0048
12 Bệnh viện điều dưỡng Bệnh viện điều dưỡng Metro, tổ chức pháp nhân y tế Insan 031-467-9000
13 Bệnh viện điều dưỡng Bệnh viện người cao tuổi Lohas Anyang Hyo 031-476-7566
14 Bệnh viện nha khoa Bệnh viện nha khoa Pyeongchonyeochigwa 031-440-8275
15 Bệnh viện y học cổ truyền Bệnh viện y học cổ tryền Saem, tổ chức y tế Hyosan 031-463-4316
16 Bệnh viện y học cổ truyền Bệnh viện y học cổ truyền Junghwa, tổ chức y tế Wonchon 031-449-0001
17 Bệnh viện y học cổ truyền Bệnh viện y học cổ truyền Indeokwon, tổ chức pháp nhân y tế Seowon 031-426-7575
18 Bệnh viện đa khoa Bệnh viện Anyangsaem, tổ chức y tế Hyosan 031-467-9391
19 Bệnh viện đa khoa Bệnh viện Metro, tổ chức y tế Ansan 031-467-9000
20 Bệnh viện đa khoa Bệnh viện Seongsim, đại học Hallym 031-380-1500
21 Bệnh viện đa khoa Bệnh viện Hanseong 031-452-0011

tình hình cơ sở y tế
Số thứ tự Tên hiệu thuốc Số điện thoại
1 Hiệu thuốc Bakdal 031-444-9953
2 Hiệu thuốc Haetbit 031-468-6408
3 Hiệu thuốc Jeil 031-441-3215
4 Hiệu thuốc Myeongindang 031-443-4500
5 Hiệu thuốc Hansaem 031-447-9086
6 Hiệu thuốc 1 031-468-3354
7 Hiệu thuốc Neulbom 031-465-0111
8 Hiệu thuốc Seeun 031-468-8253
9 Hiệu thuốc Onnuri Sanso 031-468-0825
10 Hiệu thuốc Gajeong 031-4694267
11 Hiệu thuốc Gwanak 031-472-3214
12 Hiệu thuốc Gwanak Medicine 031-471-8778
13 Hiệu thuốc Seongwon 070-8833-1704
14 Hiệu thuốc Simya 031-474-1077
15 Hiệu thuốc e-Pyeonhan 031-471-2830
16 Hiệu thuốc Gom 031-472-0606
17 Hiệu thuốc Dina 031-417-1599
18 Hiệu thuốc Mindeulle 031-349-6676
19 Hiệu thuốc Dongadang 031-472-0329
20 Hiệu thuốc Dokdo Là Của Nước Ta 031-474-1221
21 Hiệu thuốc Sehwa 031-471-4122
22 Hiệu thuốc Anyang Hanaro 031-473-2360
23 Hiệu thuốc Seoksu 031-472-4115
24 Hiệu thuốc Cheongsol 031-473-8275
25 Hiệu thuốc LG Cheongryong Onnuri 031-472-4487
26 Hiệu thuốc Daeseong 031-471-4726
27 Hiệu thuốc Hanil 031-471-3892
28 Hiệu thuốc Chunghun 031-471-2829
29 Hiệu thuốc Sejongwoori 031-471-8241
30 Hiệu thuốc Daehwa 031-468-5454
31 Hiệu thuốc Yedalm 031-442-0064
32 Hiệu thuốc Suyak 031-468-3350
33 Hiệu thuốc Samyoung 031-466-1653
34 Hiệu thuốc You 031-469-5300
35 Hiệu thuốc Jangansa 031-449-4626
36 Hiệu thuốc Eutteum Onnuri 031-449-7582
37 Hiệu thuốc Daeil 031-449-6778
38 Hiệu thuốc Ribbon 031-441-7162
39 Hiệu thuốc Sinwoori
40 Hiệu thuốc Bibo 031-449-2285
41 Hiệu thuốc Saehan 031-449-2686
42 Hiệu thuốc Myeong 031-441-5799
43 Hiệu thuốc Y tế 031-449-9793
44 Hiệu thuốc Suam 031-466-6258
45 Hiệu thuốc Eunhaengae 031-466-2904
46 Hiệu thuốc Đức 031-447-0001
47 Hiệu thuốc Seoro 070-4232-7677
48 Hiệu thuốc Anyang Domaedang 031-442-1122
49 Hiệu thuốc Samsung Plaza 031-464-5707
50 Hiệu thuốc Dongmyeong 031-449-2936
51 Hiệu thuốc Saengmyeong 031-473-2155
52 Hiệu thuốc Anyang Saechonnyeon 031-473-3258
53 Hiệu thuốc Geumgang 031-464-0048
54 Hiệu thuốc Samwon 031-443-1053
55 Hiệu thuốc Shinil 031-449-4252
56 Hiệu thuốc Nuri 031-443-5658
57 Hiệu thuốc Woori 031-448-2333
58 Hiệu thuốc Gyeongheui 031-449-9368
59 Hiệu thuốc Sujeong 031-445-2373
60 Hiệu thuốc Jeongwon 031-466-2440
61 Hiệu thuốc Hansol 031-465-1320
62 Hiệu thuốc Chowon 031-449-5601
63 Hiệu thuốc Sinhwadang 031-443-0777
64 Hiệu thuốc Mirae 031-464-9842
65 Hiệu thuốc Hosu 031-469-2029
66 Hiệu thuốc Ilbeonga 031-463-5855
67 Hiệu thuốc Seo 031-443-4273
68 Hiệu thuốc Oseong 031-469-6917
69 Hiệu thuốc Jeongwoo 031-466-1230
70 Hiệu thuốc Jungangdang 031-449-5321
71 Hiệu thuốc Jongno 031-468-8180
72 Hiệu thuốc Geumsanhan 031-449-2760
73 Hiệu thuốc Saeboryeong 031-448-3378
74 Hiệu thuốc Heuimang 031-468-7969
75 Hiệu thuốc tổng hợp Samse 031-468-3001
76 Hiệu thuốc Inhwa 031-443-3779
77 Hiệu thuốc Jeongseong 031-442-9722
78 Hiệu thuốc Anyang Seongmo 031-446-3719
79 Hiệu thuốc Cheongsu 031-449-7725
80 Hiệu thuốc Medipam Ansim 031-466-4322
81 Hiệu thuốc Seongsim 031-449-6155
82 Hiệu thuốc Medipam Saem 031-449-3777
83 Hiệu thuốc Samwoo 031-449-6070
84 Hiệu thuốc Heuigyeong 031-449-4614
85 Hiệu thuốc Anyang Boryong 031-465-0140
86 Hiệu thuốc Hana 031-441-8466
87 Hiệu thuốc Anyang Jeil 031-444-4477
88 Hiệu thuốc Sangroksu 031-449-4959
89 Hiệu thuốc Haengbok 031-443-3088
90 Hiệu thuốc Nokhyang 031-446-1859
91 Hiệu thuốc Sinihwa 031-449-0306
92 Hiệu thuốc Myeongjin 031-441-4656
93 Hiệu thuốc Saejina 031-449-2966
94 Hiệu thuốc Sejong 031-449-6679
95 Hiệu thuốc Yeongjin 031-442-6712
96 Hiệu thuốc Sinseong 031-449-4589
97 Hiệu thuốc Yakru 031-446-5107
98 Hiệu thuốc Eden 031-442-3913
99 Hiệu thuốc Namdaemun 031-466-3940
100 Hiệu thuốc Sarang 031-468-8900
101 Hiệu thuốc Sol 031-467-3261
102 Hiệu thuốc Sinwoo 031-449-8851
103 Hiệu thuốc Seamgeongang 031-469-7799
104 Hiệu thuốc Seongmun Onnuri 031-445-6870
105 Hiệu thuốc Daellim 031-449-8005
106 Hiệu thuốc Chamsarang 031-468-3337
107 Hiệu thuốc Saedongsan 031-449-6053
108 Hiệu thuốc Woorihan 031-465-7579
109 Hiệu thuốc Hallym Saeng 031-447-5188
110 Hiệu thuốc Haengbokhan Onnuri 031-478-1787
111 Hiệu thuốc Taegyeong 031-382-5219
112 Hiệu thuốc Dabo Onnuri 031-446-3936
113 Hiệu thuốc Orange 031-447-0134
114 Hiệu thuốc Daehan 031-458-3248
115 Hiệu thuốc SuchonneulPureun 031-386-4310
116 Hiệu thuốc Daemun 031-386-0324
117 Hiệu thuốc Eunhaeng 031-388-1986
118 Hiệu thuốc Jeongo 031-387-7718
119 Hiệu thuốc Gwanyangwoori 031-349-0951
120 Hiệu thuốc Saesomang 031-381-7920
121 Hiệu thuốc Hansanrang 031-384-4007
122 Hiệu thuốc Daewoong 031-384-8000
123 Hiệu thuốc Sol 031-426-9713
124 Hiệu thuốc Sinsegye 031-422-9734
125 Hiệu thuốc Anse 031-421-3720
126 Hiệu thuốc Wang 031-476-7406
127 Hiệu thuốc Jiwoo 031-423-8009
128 Hiệu thuốc Indeokwon 031-425-6813
Số thứ tự Tên hiệu thuốc Số điện thoại
129 Hiệu thuốc Yein 031-425-5617
130 Hiệu thuốc Sanga 031-422-8272
131 Hiệu thuốc Dasarang 031-423-5125
132 Hiệu thuốc Indeok Green Plaza 031-425-9293
133 Hiệu thuốc Girin 031-421-1299
134 Hiệu thuốc Eunhye 031-421-1128
135 Hiệu thuốc Seongae 031-422-0927
136 Hiệu thuốc Geonin 031-423-1185
137 Hiệu thuốc Dongmun 031-424-6730
138 Hiệu thuốc Dongyang Vitamin 031-422-0567
139 Hiệu thuốc Saemgipeun 031-422-0852
140 Hiệu thuốc Yoorim 031-421-3973
141 Hiệu thuốc Jamyeong 031-425-5432
142 Hiệu thuốc Neulbeot Onnuri 031-422-6873
143 Hiệu thuốc Gwanyang Grand 031-476-2361
144 Hiệu thuốc Ire 031-381-7379
145 Hiệu thuốc Oyatbong 031-388-3212
146 Hiệu thuốc Pyeongchon Yeollin 031-387-5335
147 Hiệu thuốc Balkeun 031-383-6888
148 Hiệu thuốc Pyeongchon Hyundai 031-388-3120
149 Hiệu thuốc Best Pharm 031-388-7879
150 Hiệu thuốc Smile 031-387-0560
151 Hiệu thuốc Semyeong 031-421-7623
152 Hiệu thuốc Geumjeong 031-383-1446
153 Hiệu thuốc Doum Onnuri 031-388-5750
154 Hiệu thuốc Haetsal 031-476-0117
155 Hiệu thuốc Silloam 031-387-6566
156 Hiệu thuốc Saebom 031-382-2020
157 Hiệu thuốc Lohas Pharm 031-381-7218
158 Hiệu thuốc Pyeongchon Woori 031-476-4115
159 Hiệu thuốc Pyeongchon Taepyeongyang 031-384-2890
160 Hiệu thuốc Peongchon Beomgye 031-388-9561
161 Hiệu thuốc Peyongchon Jeil 031-385-8856
162 Hiệu thuốc Woori Onnuri 031-386-0491
163 Hiệu thuốc Samcheung 031-387-3122
164 Hiệu thuốc Somang 031-383-7942
165 Hiệu thuốc Wongwang 031-383-3180
166 Hiệu thuốc Optimanara 031-381-2631
167 Hiệu thuốc Saenuri 031-382-1748
168 Hiệu thuốc Cheongmirae 070-8826-3379
169 Hiệu thuốc Silla 031-381-1563
170 Hiệu thuốc Segyeong Onnuri 031-476-0218
171 Hiệu thuốc Pyeongchon Gwangjang 031-388-3371
172 Hiệu thuốc Pyeongchon Seongsin 031-383-0734
173 Hiệu thuốc Amin 031-388-5535
174 Hiệu thuốc Lucky 031-386-5652
175 Hiệu thuốc Hwain Onnuri 031-382-2490
176 Hiệu thuốc Hyeseong 031-383-4511
177 Hiệu thuốc Good Morning 031-476-1723
178 Hiệu thuốc Baek 031-388-1902
179 Hiệu thuốc Chamjoeun 031-388-7114
180 Hiệu thuốc Nara 031-476-0224
181 Hiệu thuốc Haeoreum 031-440-9969
182 Hiệu thuốc Bubu Onnuri 031-449-1873
183 Hiệu thuốc Moonsudang 031-449-3565
184 Hiệu thuốc Haebaragi 031-464-0369
185 Hiệu thuốc Segyero 031-466-8447
186 Hiệu thuốc Cham 031-468-1662
187 Hiệu thuốc Baekhwajeom 031-469-7578
188 Hiệu thuốc Oksandang 031-441-2259
189 Hiệu thuốc Lotte Onnuri 031-388-3531
190 Hiệu thuốc Bisan 031-388-0557
191 Hiệu thuốc Sindeokchon 031-446-4278
192 Hiệu thuốc Onnuribada 031-466-4330
193 Hiệu thuốc Eunmu 031-388-1660
194 Hiệu thuốc Kidsmam 031-383-0660
195 Hiệu thuốc Piyoung 031-388-5900
196 Hiệu thuốc Kachi 031-386-3445
197 Hiệu thuốc Jeongwon Onnuri 031-386-9946
198 Hiệu thuốc Saegwanak 031-388-7746
199 Hiệu thuốc Medical Onnuri 031-476-3838
200 Hiệu thuốc Bisanmedi 031-383-6275
201 Hiệu thuốc Hanmaeum 031-383-2308
202 Hiệu thuốc Ihwa 031-444-3485
203 Hiệu thuốc Won 031-465-5575
204 Hiệu thuốc Dongseodang 031-444-5669
205 Hiệu thuốc Juno 0505-499-1119
206 Hiệu thuốc Well-being Plaza 031-381-8284
207 Hiệu thuốc Pyeongchon Jongno 031-385-9600
208 Hiệu thuốc Dongindang 031-382-3102
209 Hiệu thuốc Jeulgeoun 031-422-9248
210 Hiệu thuốc Daewon 031-385-0078
211 Hiệu thuốc Choenil 031-387-6323
212 Hiệu thuốc Bethesda 031-478-2799
213 Hiệu thuốc Aroma 031-423-3085
214 Hiệu thuốc Unipharm 031-421-8777
215 Hiệu thuốc Kokkiri 031-423-1236
216 Hiệu thuốc Jayeonjueui 031-387-0705
217 Hiệu thuốc City 031-381-7533
218 Hiệu thuốc Pyeongchon 031-421-5918
219 Hiệu thuốc Jungang 031-425-5932
220 Hiệu thuốc Bon 031-421-5810
221 Hiệu thuốc Heongbokhan 031-425-6520
222 Hiệu thuốc Medipharm Hanmaeum 031-421-9535
223 Hiệu thuốc Wooseong 031-452-7731
224 Hiệu thuốc Bom Onnuri 031-451-5622
225 Hiệu thuốc Areumdaun 031-459-0046
226 Hiệu thuốc Medipharm Anyang 031-479-4534
227 Hiệu thuốc Youngji 031-452-3980
228 Hiệu thuốc Go 031-455-7861
229 Hiệu thuốc Sori 031-458-4155
230 Hiệu thuốc Jiseong 031-454-5990
231 Hiệu thuốc Injin 031-454-9819
232 Hiệu thuốc Green Plaza 031-455-7900
233 Hiệu thuốc Daehakdang 031-453-5454
234 Hiệu thuốc Haemarkeun 031-456-3134
235 Hiệu thuốc Saehyundae 031-451-6911
236 Hiệu thuốc Pureunsol 031-451-6738
237 Hiệu thuốc Handok 031-452-3127
238 Hiệu thuốc Dongan 031-348-9788
239 Hiệu thuốc Ohaengdang 031-456-1191
240 Hiệu thuốc Hana 031-453-9422
241 Hiệu thuốc Giwon 031-454-9902
242 Hiệu thuốc Hometown 031-459-0777
243 Hiệu thuốc Hogye Onnuri 031-477-7551
244 Hiệu thuốc Pyeonhan 031-452-7030
245 Hiệu thuốc Jeongsu 031-453-8253
246 Hiệu thuốc Su 031-457-2220
247 Hiệu thuốc Hogye 031-456-0200
248 Hiệu thuốc Sinwondang 031-452-0422
249 Hiệu thuốc Daemyeong 031-385-8596
250 Hiệu thuốc Saebom Onnuri 031-381-8278
251 Hiệu thuốc Woori 031-381-0828
252 Hiệu thuốc Hyundae 031-454-5812
253 Hiệu thuốc Sol 031-477-8678
254 Hiệu thuốc Eunhasu 031-477-7525