• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Du lịch văn hóa > Di sản văn hóa > Quốc bảo

QUỐC BẢO

QUỐC BẢO
Phân loại chủng loại Số xếp hạng Tên Địa chỉ Ngày được xếp hạng
Di sản văn hóa
vật thể
bảo vật 4 Trung Sơ Tự Địa Chàng Can Chi Trụ Đường Yesulgongwon đường số 103 số 4, quận Manan (Seoksu -dong) 21.01.1963
548 Thoái Đào Thư Thiếp Galsan-dong Dongan-gu 30.08.1971