• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Du lịch văn hóa > 8 kỳ quan của Anyang

8 KỲ QUAN CỦA ANYANG

Kỳ quan Anyang 1: Hoàng hôn ở Am Manghae trên núi Gwanak

Kỳ quan Anyang 1: Hoàng hôn ở Am Manghae trên núi Gwanak

 • Vị trí: Số 19 San Anyang 2-dong, Manan-gu
Kỳ quan Anyang 2: Nam Nữ Cận Thạch ở chùa Sammak

Kỳ quan Anyang 2: Nam Nữ Cận Thạch ở chùa Sammak

 • Vị trí: Số 10-1 Seoksu 1-dong, Manan-gu
Kỳ quan Anyang 3: Công viên Jungang Pyeongchon

Kỳ quan Anyang 3: Công viên Jungang Pyeongchon

 • Vị trí: Pyeongan-dong, Dongan-gu
Kỳ quan Anyang 4: Cầu Manan ở suối Sammak

Kỳ quan Anyang 4: Cầu Manan ở suối Sammak

 • Vị trí: Đường Manan. Seoksu -dong số 679 (Hacheon. địa chỉ theo tên đường lân cận , Đường Seokcheon số đường 211 số 5)
Kỳ quan Anyang 5: Thánh địa Choi Kyeong Hwan ở núi Suri

Kỳ quan Anyang 5: Thánh địa Choi Kyeong Hwan ở núi Suri

 • Vị trí: Đường Byeongmogan số 394(Anyang - dong)
Kỳ quan Anyang 6: Công viên Nghệ thuật Anyang

Kỳ quan Anyang 6: Công viên Nghệ thuật Anyang

 • Vị trí: Anyang 2-dong, Manan-gu
 • Tư vấn về thăm quan công viên Nghệ thuật: 031-8045-5550~2
  (khoa Công viên xanh)
 • Tư vấn về tác phẩm của công viên Nghệ thuật: 031-8045-5124
  (Tổ chức Nghệ thuật công cộng Anyang)
Kỳ quan Anyang 7: Tháp đá ở rừng Byeongmokan

Kỳ quan Anyang 7: Tháp đá ở rừng Byeongmokan

 • Vị trí: Số 79-3 Anyang 9-dong, Manan-gu
Kỳ quan Anyang 8: Đường số 1 Anyang

Kỳ quan Anyang 8: Đường số 1 Anyang

 • Vị trí: Anyang 1-dong, Manan-gu