• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Không gian thị dân > Thông báo

Thông báo

Thông báo 뷰
Tiêu đề Tháng 12 là tháng nộp thuế ôtô tự động
Người viết admin
Ngày viết 2018-11-29 10:39:30.0 Lượt xem 10
Nội dung □ Người có nghĩa vụ nộp thuế: Người sở hữu xe ôtô dựa trên Sổ ghi chép đăng ký xe ôtô hiện tại tính đến thời điểm ngày 01/12/2018
□ Thời gian nộp thuế: Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 31/12/2018
□ Phương pháp nộp thuận tiện
○ Có thể tra cứu và nộp tại tất cả các ngân hàng, máy rút tiền tự động của Bưu điện (CD/ATM) mà không thông báo nộp
○ Nộp qua internet: Tra cứu và nộp trên Wetax (www.wetax.go.kr), Internet Giro
○ Nộp qua tài khoản sử dụng 01 lần: Nộp qua số tài khoản sử dụng một lần (tài khoản được cấp cho từng cá nhân) theo từng ngân hàng được ghi trên giấy thông báo nộp
○ Nộp thuế thông qua giấy báo nộp thông minh: Cài ứng dụng trên điện thoại thông minh và tra cứu thông tin để nộp
○ Nộp qua điện thoại ARS: Sử dụng điện thoại 1544-6844 để nộp

□ Hướng dẫn nộp thuế địa phương thông qua giấy báo nộp thông minh
○ Dễ dàng tra cứu trên điện thoại thông minh và thực hiện nộp
○ Đối tượng: Hạng mục thuế định kỳ (thuế ôtô, thuế tài sản, thuế công dân (phần đồng đều), thuế môn bài (môn bài))
○ Phương pháp: Ứng dụng thông minh → Đăng ký thuế địa phương tỉnh Gyeonggi-do
▸ Giấy báo nộp thuế thông minh NH, nộp thông minh qua ngân hàng Shinhan - Naver, hóa đơn thông minh T, thẻ Samsung, Hana member, thanh toán hóa đơn bằng Kakao Pay
□ Hướng dẫn nộp thuế địa phương
○ Số điện thoại ARS ⇒ Thành phố Anyang ☎ 1544-6844
▸ Có thể kiểm tra thuế địa phương của người nộp thuế (bao gồm tiền chậm thanh toán, khoản hoàn trả), thu nhập ngoài thuế (bao gồm tiền phạt)
▸ Có thể nộp thuế địa phương, thu nhập ngoài thuế bằng thẻ tín dụng

※ Chú ý! Tính thêm phụ phí khi vượt quá thời gian thanh toán.

□ Liên hệ: Phòng Thuế vụ Ủy ban nhân dân quận Manan ☎ 031-8045-3292
Phòng Thuế vụ Ủy ban nhân dân quận Dongan ☎ 031-8045-4470, Phòng Thuế vụ Ủy ban nhân dân thành phố Anyang ☎ 031-8045-5545


Bài viết trước Bài viết sau
Bài viết sau Chương trình tại thư viện Beolmal
Bài viết trước Không có bài viết trước
 • Mục lục