• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Không gian thị dân > Thông báo

Thông báo

Thông báo 뷰
Tiêu đề Hỗ trợ bảo lãnh đặc biệt dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Anyang
Người viết admin
Ngày viết 2018-11-29 10:39:42.0 Lượt xem 27
Nội dung □ Đối tượng hỗ trợ: Đảm bảo dành cho doanh nghiệp nhận quyết định hỗ trợ vốn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp không có khả năng hoặc gặp khó khăn trong việc cấp phát chứng thư bảo lãnh tín dụng.
□ Hạn mức hỗ trợ: Trong giới hạn 200 triệu won/ doanh nghiệp
□ Thời gian cho vay: 3 năm
□ Cơ quan bảo lãnh: Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Gyeonggi Chi nhánh Anyang ☎ 031-387-3525
□ Quy trình hỗ trợ: Đăng ký với Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Gyeonggi ⇒ Thành phố đề xuất ⇒ Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Gyeonggi phát hành chứng thư bảo lãnh
□ Liên hệ: Ban Hỗ trợ doanh nghiệp ☎ 031-8045-2284


Bài viết trước Bài viết sau
Bài viết sau Chương trình tại thư viện Beolmal
Bài viết trước Không có bài viết trước
 • Mục lục