• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Không gian thị dân > Thông báo

Thông báo

Thông báo 뷰
Tiêu đề Hỗ trợ bảo lãnh đặc biệt dành cho thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Anyang
Người viết admin
Ngày viết 2018-11-29 10:39:57.0 Lượt xem 27
Nội dung □ Đối tượng hỗ trợ: Người đại diện từ 19 tuổi đến 35 tuổi, có kinh nghiệm kinh doanh trong thời gian 05 năm, doanh nghiệp trên địa bàn đang nhận hỗ trợ vốn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Anyang
□ Hạn mức hỗ trợ: Trong phạm vi 50 triệu won/ doanh nghiệp
□ Thời gian cho vay: 3 năm
□ Thời gian bảo lãnh: Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Gyeonggi ☎031-387-3525
□ Quy trình hỗ trợ: Đăng ký với Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Gyeonggi ⇒ Thành phố đề xuất ⇒ Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh Gyeonggi phát hành chứng thư bảo lãnh
※ Hỗ trợ dự trữ chênh lệch lãi suất 2,5% khi đăng ký hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Anyang
□ Nội dung chi tiết: Tham khảo văn bản thông báo (Website của thành phố - Tin tức thành phố - Thông báo)
□ Liên hệ: Ban Hỗ trợ doanh nghiệp ☎ 031-8045-2284


Bài viết trước Bài viết sau
Bài viết sau Chương trình tại thư viện Beolmal
Bài viết trước Không có bài viết trước
 • Mục lục