• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Không gian thị dân > Thông báo

Thông báo

Thông báo 뷰
Tiêu đề Lớp học khám phá chim di cư kì nghỉ đông Bảo tàng sinh thái Anyangcheon
Người viết admin
Ngày viết 2019-01-22 16:30:07.0 Lượt xem 19
Nội dung □ Nội dung giáo dục
- Lý thuyết về câu chuyện chim di cư tìm đến Anyangcheon
- Khám phá chim di cư mùa đông
- Trò chơi sinh thái “Tìm chim nước, chim núi!”
□ Ngày vận hành : Vào các ngày thứ 7 kì nghỉ đông, 10:00~11:30
- Trường hợp phát sinh dịch cúm gà hay dịch cúm lây lan thì lớp học có thể bị hủy.□ Đối tượng: Từ học sinh tiểu học trở lên
□ Số lượng học viên : 20 người
□ Địa điểm lớp học : Bảo tàng sinh thái Anyangcheon, Anyangcheon(Hwachangkyo)
□ Phí tham gia : 3,000 won/1 người
□ Ưu đãi: Tính thời gia hoạt động tình nguyện(dành cho người có nguyện vọng)□ Cách đăng kí : Trang chủ (http://river.anyang.go.kr) hoặc qua điện thoại□ Phí tham gia : 농협(ngân hàng Nonghiep) 301-0122-4681-31 (Chủ tài khoản : Văn phòng dự án môi trường thành phố Anyang)  * Tên người chuyển khoản và người đăng kí phải trùng nhau, trước 1 ngày bắt đầu mà chưa chuyển khoản sẽ bị hủy đăng kí, hủy đăng kí học vào ngày bắt đầu học sẽ không được hoàn lại tiền.

□ Liên hệ : Phòng quản lí sông ngòi ☎ 031-8045-5210
Bài viết trước Bài viết sau
Bài viết sau Chương trình tại thư viện Beolmal
Bài viết trước Không có bài viết trước
 • Mục lục