• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Không gian thị dân > Thông báo

Thông báo

Thông báo 뷰
Tiêu đề Hỗ trợ lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cho gia đình năm 2019
Người viết admin
Ngày viết 2019-03-20 16:36:54.0 Lượt xem 30
Nội dung □ Thời gian : Ngày 20. 3. ~ 31. 12. 2019 (9 tháng)
□ Số hộ gia đình hỗ trợ : 30 hộ gia đình (3㎾/hộ)
□ Nội dung hỗ trợ(3kW/hộ, nghìn KRW)
Tổng phí lắp đặt:5.600
Hỗ trợ:2.880(Chính phủ 1.680/Tỉnh Gyeonggi 300/Tp Anyang 900)
Tự chi trả:2,720

※ Phí hỗ trợ từ Chính phủ và tỉnh Gyeonggi được chi trả bởi các cơ quan liên quan
○ Tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 34.000KRW (lượng điện sử dụng : 315㎾h)
□ Đối tượng hỗ trợ
○ Hộ gia đình sở hữu nhà trên địa bàn thành phố Anyang và có thể lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời
※ Ngoại trừ căn hộ chung cư
□ Cách thức đăng ký
○ Trực tiếp đăng ký tại Phòng Chính sách Kinh tế (tầng 2), Tòa thị chính Anyang
※ Hỗ trợ theo thứ tự được phê duyệt sau khi đăng ký Dự án hỗ trợ nhà ở của
Tập đoàn Quản lý năng lượng Hàn Quốc
□ Liên hệ
○ Phòng Chính sách Kinh tế ☎ 031-8045-2947
○ Phòng Chính sách Năng lượng Khí hậu tỉnh Gyeonggi ☎ 031-8008-6017
○ Trung tâm Năng lượng mới và Tái tạo thuộc Tập đoàn Quản lý năng lượng Hàn Quốc
☎ 1855-3020

Bài viết trước Bài viết sau
Bài viết sau Chương trình tại thư viện Beolmal
Bài viết trước Không có bài viết trước
 • Mục lục