• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

THÀNH PHỐ ANYANG

HOME > Không gian thị dân > Thông báo

Thông báo

Thông báo 뷰
Tiêu đề Chương trình tại thư viện Beolmal
Người viết admin
Ngày viết 2019-03-20 16:39:15.0 Lượt xem 34
Nội dung □ Thời gian : 16:00~16:40 thứ 5 hàng tuần, ngày 14 ~ 28 tháng 3
□ Đối tượng : 15 trẻ em từ 5~7 tuổi
□ Địa điểm : Phòng trẻ nhỏ - Thư viện thiếu nhi (tầng 2)
□ Nội dung : Hoạt động kể chuyện và diễn truyện theo tranh bởi tình nguyện viện
□ Đăng ký : Tiếp nhận theo thứ tự đến trước tại thư viện số Beolmal
□ Liên hệ : Thư viện Beolmal ☎ 031-8045-6303

Vui lòng truy cập trang web thư viện http://lib.anyang.go.kr để biết thêm thông tin.Bài viết trước Bài viết sau
Bài viết sau Không có bài viết sau.
Bài viết trước Không có bài viết trước
 • Mục lục