• Anyang City
 • HOME
 • LOGIN
 • JOIN
 • SITEMAP
 • Korean
 • English
 • Japanese
 • Chinese
 • Quick
 • Sitemap
 • Bản tin đóng góp ý kiến
 • E-Govermment For Foreigner

 • Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa
 • More
 • Photo
 • u từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 Trung tâm được ủy thác điều hành cho Trung tâm hợp tác trường học và doanh nghiệp trường Đại học Dearim. Trung tâm có địa điểm tại tầng 2 của tòa thị chính quận Dongan đườ...

Di sản văn hóa địa phương

more

 • photo
 • Thần Đạo Bi Bakseo, Tam Quy Tự ở chùa Sammak, Anyang Tự Phù Đồ...

8 kỳ quan của Anyang

more

 • photo
 • Kỳ quan Anyang 1: Hoàng hôn ở Am Manghae trên núi Gwanak, Kỳ quan...

Không gian thông báo

 • Anyang city council
 • APAP
 • Korea eGovernment
 • EPS
 • gyeonggi-do call center